Röda kulörer

De röda pigment vi till största delen använder är olika järnoxider, bränd terra samt röd ockra. Då traditionen i Sverige påbjuder faluröd slamfärg i många sammanhang får vi ofta frågan vilken av våra linoljefärger som motsvarar den.
Vårt svar är då att 1A-222 Järnoxidröd mörk motsvarar Faluröd slamfärg bäst, och att vår linoljefärg Faluröd motsvarar Faluröd ljus slamfärg bäst. Beteckningen Engelskt röd beskriver egentligen en järnoxidröd nyans. Vi tillverkar en ljus variant 10A, och en lite mörkare 48A. Järnmönjan används både som rostskyddsfärg på metall och till trä.
OBS! Röda färger på fasad uppfattas som starkare och ljusare. De kan också dra iväg lite mot blått. När det gäller röda fasader har Sverige en stark tradition inom det faluröda – oxidröda området. Röda färger som är starkare och/eller mer blåaktiga än de traditionella kan lätt uppfattas som skrikiga om man målar dem på fasader.

Visar alla 7 resultat

Visar alla 7 resultat