Isoguard

490 kr

Isoguard Pansar är en oljealkydbaserad färg lämplig för målning av plåt och metall, som mellanskiktsfärg och som täckfärg. Rostiga ytor målas först med Isotrol Grund.

Kategori: